top of page

Foukaná celuloza Vatizol

WATISOL je ekologická tepelná a akustická celulózová izolace, která se vyrábí  recyklací novinového papíru drcením a promícháním s dalšími přísadami, zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům.  Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje optimální tepelné vlhkostní parametry interiéru domu, vysokou zvukovou pohltivost.


Použití:

Používá se pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah, vnějších fasád.

 

Technické vlastnosti:

Součinitel tepelné vodivosti λ suchý materiál                                                                           0,039-0,042 W/m.K

Nástřik s pojivem                                                                                                                           0,042 W/m. K

Měrná tepelná kapacita Cd                                                                                                        1920 J/kg.K

Tepelný odpor při tloušťce 10 cm (orientačně) R                                                                     2,564 m2.K/W

Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R                                                                    5,1 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla při tloušťce 20 cm (orientačně) U                                                 0,2 W/m2.K

Faktor difúzního odporu (obecně)                                                                                              1,1-3 

Objemová hmotnost:

– volné foukání na vodorovnou plochu                                                                                    30–55 kg/m3

– objemové plnění                                                                                                                       30–65 kg/m3

– nástřik s pojivem                                                                                                                        40–90 kg/m3    

Průměrná relativní navlhavost při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 80 – 90 %                            cca 15% hmotnosti

Sedavost volné foukání na vodorovnou plochu                                                                     10-15% v závislosti na tloušťce 

Objemové plnění                                                                                                                         0 %

Reakce na oheň:

– suchý materiál                                                                                                                          třída reakce B–s1

– nástřik s pojivem                                                                                                                       třída reakce B–s1, d0

Odkapávání hmot z podhledů a stropů (nástřik s pojivem)                                                  nedochází

Index šíření plamene                                                                                                                   nedochází k šíření plamene

Test hoření vata vs celuloza

bottom of page