top of page

Foukaná celuloza Vatizol

WATISOL je ekologická tepelná a akustická celulózová izolace, která se vyrábí  recyklací novinového papíru drcením a promícháním s dalšími přísadami, zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům.  Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje optimální tepelné vlhkostní parametry interiéru domu, vysokou zvukovou pohltivost.


Použití:

Používá se pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí, střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah, vnějších fasád.

 

Technické vlastnosti:

Součinitel tepelné vodivosti λ suchý materiál                                                                           0,039-0,042 W/m.K

Nástřik s pojivem                                                                                                                           0,042 W/m. K

Měrná tepelná kapacita Cd                                                                                                        1920 J/kg.K

Tepelný odpor při tloušťce 10 cm (orientačně) R                                                                     2,564 m2.K/W

Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R                                                                    5,1 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla při tloušťce 20 cm (orientačně) U                                                 0,2 W/m2.K

Faktor difúzního odporu (obecně)                                                                                              1,1-3 

Objemová hmotnost:

– volné foukání na vodorovnou plochu                                                                                    30–55 kg/m3

– objemové plnění                                                                                                                       30–65 kg/m3

– nástřik s pojivem                                                                                                                        40–90 kg/m3    

Průměrná relativní navlhavost při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 80 – 90 %                            cca 15% hmotnosti

Sedavost volné foukání na vodorovnou plochu                                                                     10-15% v závislosti na tloušťce 

Objemové plnění                                                                                                                         0 %

Reakce na oheň:

– suchý materiál                                                                                                                          třída reakce B–s1

– nástřik s pojivem                                                                                                                       třída reakce B–s1, d0

Odkapávání hmot z podhledů a stropů (nástřik s pojivem)                                                  nedochází

Index šíření plamene                                                                                                                   nedochází k šíření plamene

Stříkaná izolační PUR pěna

 

NÁSTŘIKOVÉ SYSTÉMY TYPU

PUREX NG

Dvousložkové systémy pro výrobu tuhých a polotuhých polyuretanových pěn nástřikovou metodou pomocí specializovaných vysokotlakých zařízení. Systémy se vyznačují nízkou hodnotou koeficientu prostupu tepla mezi izolačními materiály používanými ve stavebnictví. Výrobky této skupiny se mohou používat uvnitř i venku. Systémy umožňují provedení rychlé a bezespárové vrstvy izolace.

Systémy typu PUREX NG zahrnují rovněž systémy pro výrobu pěny s otevřenou buňkovou strukturou a uzavřenou buňkovou strukturou, které se liší z pohledu hustoty:

 • pěny s otevřenou buňkovou strukturou: 7 – 12 kg/m3,

 • pěny s uzavřenou buňkovou strukturou: 35 – 65 kg/m3.

Všechny pěny pro použití ve stavebnictví mají označení CE.
Existuje zvláštní skupina nástřikových systémů NG L se zvýšenou hustotou (130 – 700 kg/m3).

 

Příklad použití:

Tepelné a akustické izolace:

 • podkroví,

 • stropů,

 • střech,

 • stěn,

 • podlah,

 • základů.

Použití ve stavebnictví:

 • bytovém,

 • ve veřejných budovách,

 • v průmyslových objektech,

 • v zemědělských a hospodářských budovách.

Stříkaná izolační PUR pěna

 

NÁSTŘIKOVÉ SYSTÉMY TYPU

Polyuretan Spray SOC-008E/SOC008 – Soft Green 10 (měkká pěna)

 

 

 

 

Polyuretan Spray S353E – Hard Green 35 (tvrdá pěna)

Polyuretan Spray S503E – Hard Green 55 (extra tvrdá pěna)

bottom of page